صباح هورامی

 دانلود آهنگهای زنده یاد صباح هورامی  دانلود آهنگهای هورامی دانلود بهترین های هورامی دانلود آهنگهای کردی هورامی دانلود آهنگهای ماموسا صباح هورامی دانلود آهنگهای استاد صباح هورامی بهترین های صباح هورامی جدید

شمشیر آنلاین صباح هورامی

1- صباح و کورش

 

2- صباح و کورش

 

3- صباح و کورش

 

4- صباح و کورش

 

5- صباح و کورش

 

6- صباح و کورش

 

7- صباح و کورش

 

8- صباح و کورش

 

9- صباح و کورش

 

10 صباح و کورش

 

11 صباح و کورش

 

.........................................

 

1- صباح هورامی

 

 

2- صباح هورامی

 

 

3- صباح هورامی

 

.............................................. 

 

هه ناسه ی سه ردم

 

 

خالوی ریبوار

 

 

ئمشه و

 

 

نیزام

 

ئیمشه وه نیمشه و

 

 

توخوا تازه وه رکه وته ن دله گیان

 

 

خالوی خالوته ن

 

 

مه ستی گولاله ی نه و به هارانم

 

 

دایده لیم

/ 0 نظر / 37 بازدید